Măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice

Măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice

Ultimele două luni au reconfigurat multe domenii de activitate, însă stomatologia privată a beneficiat de un blocaj major. Imposibilitatea de accesare a serviciilor stomatologice a generat acutizarea unor afecțiuni, dar și resetarea strategiilor de business.

Ne bucurăm foarte mult că acum, după 2 luni revenim la măsuri familiare de lucru în cabinetele stomatologice.

#ADOMCommunity #lidereducational


Considerăm că accesul la informație aduce numeroase beneficii comunității, de aceea vă punem la dispoziție documentul publicat în Monitorul Oficial cu privire lamăsurile de organizare și desfășurare a activității cabinetelor stomatologice.

Ordinul nr. 828/2020 privind măsurile de organizare și desfășurare a activității la nivelul cabinetelor stomatologice și la nivelul unităților sanitare non-COVID, pe perioada stării de alertă

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. N.T. 2.425 din 15.05.2020, având în vedere:

prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile;

prevederile art. 3 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;

prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. – În vederea prevenirii contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de alertă, cabinetele stomatologice și unitățile sanitare non-COVID din sistemul public și privat au obligația respectării măsurilor prevăzute în prezentul ordin.

Art. 2. – Se aprobă Măsurile de organizare și desfășurare a activității în cabinetele stomatologice pe perioada stării de alertă, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. – Se aprobă Măsurile de organizare și desfășurare a activității în unitățile sanitare non-COVID, pe perioada stării de alertă, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Nelu Tătaru

ANEXA Nr. 1 MĂSURI de organizare și desfășurare a activității în cabinetele stomatologice pe perioada stării de alertă

Pacienții simptomatici (astfel cum sunt aceștia desemnați în definițiile de caz publicate periodic de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică la adresa http://www.cnscbt.ro), respectiv pacienții aflați în izolare/carantină sau pozitivi confirmați cu coronavirusul SARSCoV-2 (COVID-19) vor fi tratați doar în cabinete sanitare avizate de către direcțiile de sănătate publică în acest sens.

I. Măsuri generale pentru desfășurarea activității în cabinetele stomatologice

1. Trebuie evitat, pe cât posibil, contactul cu personalul (nu strângeți mâna, mențineți o distanță de mai mult de 1,5 m în timpul unei discuții etc.).

2. În afara manoperelor de tratament, trebuie evitat, pe cât posibil, contactul cu pacientul.

3. Accesul în camera de tratament este permis doar pacientului; prin excepție, este permis și accesul unei persoane care însoțește un minor, o persoană dependentă sau alte asemenea.

4. Nu se permite staționarea în sala de așteptare și se recomandă dezinstalarea/scoaterea din funcțiune a oricărui aparat de cafea și/sau dozator de apă, precum și eliminarea revistelor, pliantelor, jucăriilor etc.

5. La intrarea în cabinetul stomatologic se amplasează dispensere cu soluții dezinfectante (antiseptice pe bază de alcool).

6. Se realizează dezinfecția regulată a mânerelor ușilor, sălii de așteptare și recepției.

7. Se realizează dezinfecția toaletei, după utilizarea acesteia de către un pacient.

8. Este recomandată plata cu cardul și, cât mai des posibil, dezinfecția POS.

II. Accesul la tratament

1. Se face doar cu programare telefonică/online prealabilă.

La momentul programării pacientul va fi întrebat dacă:

a) are simptome de răceală, strănut, tuse, dureri în gât, dificultăți de respirație și/sau febră (>37,3°C);

b) membrii familiei cu care locuiește/gospodărește au aceste simptome;

c) are vârsta de 65 de ani sau mai mult;

d) suferă de o patologie cronică sau o afecțiune care îi reduce imunitatea;

e) este sănătos și se simte în prezent sănătos.

2. Pacienții cu risc crescut (peste 65 de ani sau care suferă de o patologie cronică) sunt programați în prima parte a programului de lucru.

3. Pacienții care necesită proceduri generatoare de aerosoli sunt programați la sfârșitul programului de lucru.

4. La prezentarea în cabinet se efectuează termometrizarea pacientului și se solicită dezinfecția mâinilor.

5. Înainte de începerea tratamentului, medicul stomatolog va obține acordul scris informat al pacientului.

6. Sunt permise următoarele tipuri de proceduri:

a) proceduri fără generare de aerosoli: consultație, extracție simplă, sutură, incizie și drenaj abces, obturație provizorie, radiografie, tratamente ortodontice de menținere;

b) proceduri generatoare de aerosoli: utilizarea pieselor de mână rotative (în special turbina), a sprayului apă-aer, a aparaturii ultrasonice, a dispozitivelor cu jet de particule.

7. Înaintea unei proceduri generatoare de aerosoli, pacientul va clăti în prealabil gura timp de 1 minut cu soluție 1% peroxid de hidrogen (prin diluarea unei soluții de H2O2 3% cu apă).

III. Echipament de protecție

1. Personalul va utiliza echipament de protecție – mască chirurgicală, vizieră și mănuși.

2. Pentru procedurile generatoare de aerosoli se va folosi masca tip FFP2/3 sau echivalent.

IV. După fiecare pacient se va efectua:

1. aerisirea camerei de tratament;

2. dezinfectarea riguroasă a suprafețelor (unit dentar, blat de lucru etc.), cu dezinfectant de suprafață conform standardelor;

3. dacă există o contaminare vizibilă pe suprafețe, se va îndepărta mai întâi cu o lavetă umedă (apă) de unică folosință cu apă și săpun;

4. dezinfecția cu alcool 80% a tuturor dispozitivelor medicale care nu sunt rezistente la sterilizare cu aer cald. Dacă există o contaminare vizibilă pe dispozitive, aceasta trebuie mai întâi îndepărtată cu o lavetă umedă (cu apă) sau cu o lavetă de unică folosință, apă și săpun. Pentru un dispozitiv medical (sau părți ale acestuia) care nu este rezistent la alcool se folosesc șervețele de curățare și dezinfectare pentru suprafețe sensibile;

5. este de preferat utilizarea unor materiale de curățare de unică folosință, cât mai mult posibil;

6. dezinfectarea aspiratorului și a vasului scuipător;

7. dezinfectarea completă a unitului stomatologic cu dezinfectant cu efect virucid, prin pulverizare;

8. sterilizarea completă a pieselor înainte de reutilizare (autoclav) sau utilizare de piese de unică folosință;

9. schimbarea măștii, mănușilor, curățarea și dezinfectarea vizierei;

10. spălarea mâinilor cu apă și săpun sau dezinfecția cu soluție hidroalcoolică înainte de a pune altă pereche de mănuși.

ANEXA Nr. 2 MĂSURI de organizare și desfășurare a activității în unitățile sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă

1. În acordarea asistenței medicale de specialitate pacienților care se prezintă la spitale sau la nivelul cabinetelor medicale ambulatorii se vor încerca, pe cât posibil, evitarea internării și efectuarea tratamentului medical la domiciliu/ambulatoriu.

2. Din cauza transmiterii comunitare a SARS-CoV-2 în România, toți pacienții care se internează trebuie considerați ca fiind potențial infectați, motiv pentru care este obligatorie utilizarea echipamentelor individuale de protecție la toate procedurile medicale efectuate, conform ghidului Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

3. La prezentarea în spital se va realiza triajul tuturor persoanelor și, în funcție de simptomatologia prezentată, cazurile suspecte vor fi internate în zone speciale de izolare (zone-tampon), urmând a fi testate prin RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 (conform recomandărilor INSP).

4. Pacienții suspecți vor purta obligatoriu mască, vor fi preluați de la triaj și conduși în zona-tampon de personalul anume desemnat, pe un circuit separat față de restul bolnavilor.

5. Dacă numărul pacienților nu permite internarea lor singuri în salon, aceștia pot fi internați câte doi într-un salon, însă cu respectarea unei distanțe de minimum 2 metri între aceștia.

6. Pacienții vor purta mască pe toată perioada internării în zona-tampon.

7. Personalul medical din zona-tampon va fi echipat corespunzător (halat de unică folosință peste uniforma de spital, mănuși, bonetă, mască).

8. Se recoltează probe conform procedurii privind prelevarea și transportul probelor biologice pentru diagnosticul infecției cu SARS-CoV-2 și se trimit la laboratorul de analize medicale, împreuna cu formularul de însoțire probe recoltate.

9. În cazul pacienților internați în zona-tampon, având rezultat pozitiv, medicul curant/de gardă sună la 112 și pacientul va fi transferat la cel mai apropiat spital dedicat managementului pacienților infectați COVID-19, conform reglementărilor legale în vigoare. Salonul va fi dezinfectat înainte de internarea următorului pacient.

10. Persoanele care, în urma triajului, nu au fost considerate cazuri suspecte, vor fi internate în secțiile aferente patologiei prezentate, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între pacienți.

11. Fiecare unitate sanitară cu paturi are obligația de a-și revizui circuitele funcționale și procedurile de lucru în conformitate cu principiile generale prezentate mai sus.

2020-05-18T13:51:48+03:00 mai 18th, 2020|blog, stiri|

Aboneaza-te la newsletter